Umeå

Bullriga leksaker undersöks

0:35 min

Under året kommer ljudmiljön i 15 slumpmässigt utvalda förskolor i Umeå kommun att undersökas med fokus på olika leksaker.

Det är hur ljudnivån påverkas av olika leksaker som ska utredas.

Arbetet är en fortsättning på den bullerforskning som tidigare inletts och som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Umeå kommun för att förbättra arbetsmiljö för barn och personal i förskolan.

 - Vi arbetar på bred front för att på olika sätt förbättra hälsan och arbetsmiljön för barn och personal. I just det här hänseendet är forskningen också intressant för de som utvecklar leksaksprodukter som vi förväntas köpa in, säger Lennart Jonsson, biträdande verksamhetschef förskolan.