Ett tillskott för missbrukare

Nu finns långt framskridna planer på att starta en tillnyktrings- och avgiftningsenhet i Visby. Det kan i så fall bli ett efterlängtat tillskott till missbrukarvården.
Enheten beräknas kosta mellan sju och åtta miljoner kronor om året. Social- och omsorgsnämnden är beredd att satsa halva summan om sjukvården satsar lika mycket pengar. Antalet vårddagar för missbrukare - det gäller främst alkohol och narkotika - fördubblades nästan från år 2000 till 2001 och budgeten för missbrukarvården överskreds förra året med nästan fem miljoner.