Byggföretag kan slippa bygga parkeringsplatser

En parkeringsplats per nyproducerad lägenhet är idag en byggnorm. Men nu är nya regler på väg. Kravet har både fördyrat och försvårat byggandet, enligt Trafikkontoret.

I budgeten för 2014 används begreppet "flexibla parkeringstal", skriver Svenska Dagbladet. Det innebär att byggföretagen kan bygga färre p-platser om de till exempel ordnar ordentliga cykelrum.

Enligt Trafikkontoret i Stockholm kostar varje p-plats i ett nybyggt parkeringsgarage i centrala Stockholm mellan 300 000 och 600 000 kronor.

I ett forskningsprojekt som staden deltar i tittar man på hur antalet parkeringsplatser kan minska, och ser då över närheten till tunnelbana och behovet av transporter och parkering.