Så ska Sverige förbättra skolan

1:11 min

Höj lärarnas löner och förväntningarna på elevernas prestationer. Det är råden till Sverige för att höja skolresultaten.

Efter det rekordlåga resultatet i den senaste Pisa-undersökningen har regeringen i Sverige bett OECD om en snabbanalys.

I OECD:s undersökning ställdes frågan "Vilka är de viktigaste åtgärderna för att lyfta den svenska skolan efter det senaste Pisa-resultatet?"

I dag överlämnades resultatet till utbildningsminister Jan Björklund av OECD:s chef för utbildningsfrågor och Pisaansvarige Andreas Schleicher.

Sverige har även bett OECD att tillsätta en kommission med internationella forskare och experter som ska analysera det dåliga resultatet för svenska elever i Pisa-undersökningen.

De råd som Sverige nu får av de länder som presterade bättre i kunskapsmätningen 2012 fokuserar på lärarnas löner och förväntningar på eleverna.

Enligt rapporten är lärarlönerna relativt låga i Sverige om man jämför med högpresterande länder.

– I de högpresterande länderna har lärarna högre löner men också tydliga karriärmöjligheter, vilket är väldigt viktigt, konstaterar Andreas Schleicher.

Undersökningen visar att Sverige har en relativt hög kostnad per elev, den tionde högsta per student i OECD-länderna. Skolklasserna är relativt små i Sverige, men OECD påpekar att forskning visat att storleken på klassen har svag koppling till hur eleverna presterar.

Det som däremot har betydelse för elevernas prestationer är enligt undersökningen vilka förväntningarna som finns på dem. Andreas Schleicher tar upp Finland som ett exempel.

Han menar att där finns det ett fokus på bra resultat och det finns inte någon tolerans för misslyckande. Där finns en klar bild av vem som har ansvar och inför vem.

– I Sverige däremot säger många elever att bra resultat är en fråga om talang, tur, lärare och utbildningsmaterial i stället för att som i högpresterande länder se att den egna insatsen är viktig, säger Andreas Schleicher.

Andreas Schleicher lämnade Rosenbad för att gå till riksdagen för att delta i den hearing om Pisa, där riksdagsledamöter från samtliga partier utom Sverigedemokraterna har tagit tillfället i akt att ställa frågor till Andreas Schelicher.

Tomas Tobé, moderat och utbildningsutskottets ordförande, ville veta vilka som är de tre viktigaste  framgångsfaktorerna för att Sveriges elever ska prestera bättre.

Svaret var att varje enskild elev ska ha höga förväntningar på sig och få tydlig information om hur det går i skolan, att läraryrket ska bli mer attraktivt och att de bästa lärarna ska arbeta där utmaningarna är som störst.

Precis som Jan Björklund tycker Tomas Tobé att det visar att Sverige är på rätt väg.

- Jag tycker att det här är väldigt viktiga slutsatser för Sverige. Det är ju ett starkt fokus på att vi ska fortsätta satsa på att lärare ska få högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Att skolan är en het politisk fråga var tydligt när ledamöterna ställde frågor. Frågor bar tydlig koppling till varje partis hjärtefrågor inom skolpolitiken.

Exempel på det är Ibrahim Baylan, socialdemokrat och vice ordförande i utbildningsutskottet.

Socialdemokraterna vill minska klasserna, något som Andreas Schelicher betonade inte är det mest effektiva sättet att använda pengarna, inte heller i de lägsta klasserna, men det tror Ibrahim Baylan.

- Det finns mycket forskning som visar att mindre klasser de första åren är väldigt centrala. Ett antal undersökningar visar också att det svenska folket tycker det. Det är dags att prioritera mindre grupper framför skattesänkningar, säger Baylan.