Trustoraktien upp 70 procent

Investmentbolaget Trustor, är fortfarande noterat på Stockholms-börsen. Det senaste året har aktien stigit med 70 procent. Detta trots att investmentbolaget plundrades på 485 miljoner kronor.
Det stora bedrägeriförsöket avslöjades i november 1997 - bolagets vice vd hade fört över många miljoner kronor till ett konto i London, utan att ha formell fullmakt. En del kunde föras tillbaka till Sverige. Sedan tvångslikvideringen av Trustor har ingen annan verksamhet förekommit inom bolaget förutom likvidatorernas arbete med att driva in pengar. Flera förlikningar har gjorts, och för några år sedan innebar dessa uppgörelser tillsammans med att vissa delar av bolaget såldes ut, att aktieägarna fick en utdelning på 56 kr per aktie. Fortfarande saknas en del pengar berättar Stefan Lindskog, advokat och en av Trustors likvidatorer. Men bolaget, och dess aktieägare, har fått tillbaka runt 400 av de försvunna miljonerna. I maj kommer Trustor att avvecklas på en sista bolagsstämma.