Cancerdiagnos utan radioaktiv strålning

0:31 min

Ett tillägg till tekniken för att hitta cancertumörer, utan att använda radioaktiv strålning, beskrivs i The Lancet oncology av forskare vid Stanforduniversitetet i USA.

Tekniken, som hittills bara testats i en mindre pilotstudie, bygger på magnetresonansavbildning och det är ett nytt kontrastämne som, enligt forskarna, gör det möjligt att hitta tumörer som lymfom och sarcom lika noggrant som med strålningstekniker. Med den nya tekniken kan man kunna göra undersökningar utan den strålningsdos som man får vid en helkroppsröntgen. Framförallt är metoden tänkt att användas på barn, för att inte riskera att de utsätts för strålning som kan leda till cancer senare i livet eftersom höga strålningsexponeringar är särskilt riskabla för de som fortfarande växer.

Håkan Ahlström, professor i radiologi och överläkare inom bild- och funktionsmedicin, arbetar också med den här typen av strålningsfria tekniker för att upptäcka tumörer, han tycker att artikeln är ett intressant tillägg till tekniken för helkroppsavbildning med magnetresonansteknik. Han är tveksam till om det blir just det här tillägget till tekniken som beskrivs i studien, som är framtiden, men säger att tekniken i sig blir allt vanligare och bättre, som alternativ till teknik som bygger på strålning.