Lite kontroll på jobbet dåligt för psykhälsan

2:27 min

En rad vetenskapliga studier visar att den som har hög arbetsbelastning och lite kontroll på jobbet utvecklar fler symptom på depression och utmattning än andra. Också brist på medmänskligt stöd, mobbning och konflikter på jobbet är riskfaktorer.

Eva (fingerat namn) har arbetat i hemtjänsten i 15 år. Det är ofta stressigt och osäkert hur långa arbetsdagarna blir. Hon har flera arbetskamrater som blivit sjuka.

– Man pressas helt utan gränser alltså. Jag har kollegor som blivit sjukskrivna för stress och olika besvär. Och själv märkte jag att jag fick någon form av hjärtsvikt i höstas.

– Mitt hjärta började att slå långsammare och det gjorde att jag blev orolig, säger Eva.

Rapporten visar att den som har ett arbete med små möjligheter att påverka och samtidigt alltför höga krav kan få problem. Man kan till exempel känna nedstämdhet, ångest, livsleda, få sömnstörningar eller självmordstankar.

Alltsammans tecken på en annalkande depression, något som drabbar drygt sju procent av den vuxna befolkningen enligt rapporten. Regeringen har därför gett SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, uppdraget att vetenskapligt visa arbetsmiljöns betydelse för hälsan, särskilt för kvinnor.

Och när SBU började leta fanns en rad forskningsstudier gjorda, som gav en samstämmig bild, berättar professor Töres Theorell som lett arbetet.

– Bristande kontrollmöjligheter, en kombination av psykiska krav och små kontrollmöjligheter. Och så är det mobbning. Det är de stora faktorerna.

Nu kan man alltså slå fast vetenskapligt att arbetsmiljön påverkar vår psykiska hälsa på flera sätt.

Kvinnor och män drabbas i lika hög utsträckning av problemen om de har liknande arbetsvillkor. Och som många andra säger Eva att hon har svårt att orka med ett heltidsarbete.

– Jag tycker inte att det känns riktigt bra när man är tvungen att jobba deltid för att kunna jobba liksom.

Du sa att du var orolig för din hälsa?

– Jobbet är så tungt att jobbar jag heltid så orkar jag inte göra någonting på fritiden, jag orkar inte träna eller knappt träffa vänner för att man blir så utmattad både fysiskt och psykiskt

Brist på stöd från chefer och kollegor ger också mer tecken på depression och utmattningssyndrom.

Och Töres Theorell håller med om att cheferna bär ett stort ansvar, och det finns mycket att spara.

– Chefer och arbetsgivare kan ju faktiskt se till att kraven är rimliga, man kan med hjälp av enkla åtgärder förbättra människors upplevelser av att de kan kontrollera sin arbetssituation.