Sjätteklassare i Laxå bäst i landet på nationella prov

Förra årets sjätteklassare i Laxå är bäst i Sverige på dom nationella proven i  svenska, engelska och matematik.

Tillsammans med Danderyds kommun så fick man 100 procent godkänt, alltså alla eleverna i årskurs sex klarade att få godkänt, och det är det bara två kommuner som klarar.

Skolchefen Margareta Zetterkvist förklarar framgången med engagerade lärare.

När väl betygen sen sattes till läsårsavslutningen 2013 så fick alla elever godkänt i alla ämnen utom några få i musik och hemkunskap.