Lärare ska få mer tid till undervisning

1:31 min

Regeringen har lagt ett nytt förslag som ska minska lärarnas administrativa börda med de så kallade åtgärdsprogrammen. Men förslaget fungerar inte utan en satsning på fler speciallärare, menar Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson.

För de elever som inte behöver särskilt omfattande stöd kommer lärarna inte att tvingas göra så kallade åtgärdsprogram som innebär mycket pappersarbete, enligt regerings förslag.

Men Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson tror att det krävs mer än så.
– Förslaget i sig kan nog vara bra, men om man inte kombinerar det med att utbilda och anställa fler specialpedagoger riskerar det att förvärra problemen i skolan och lämna många elever i sticket.

Det är utbildningsminister Jan Björklund som lagt förslaget om att slopa åtgärdsprogrammen för elever i behov av mindre och kortvarigare stöd. Det tar bort mycket administrativt jobb från speciallärarna, framför allt. Någon försämring blir det inte, enligt utbildningsministern. De som behöver omfattande stöd ska få det.

– De elever som har omfattande och permanenta stödbehov under flera år, de får all dokumentation så att man säkerställer att det blir rätt från början och rätt hela vägen, säger Jan Björklund.

Regeringen kom med ett förslag i denna fråga redan i somras. Det fick hård kritik och är nu omarbetat, enligt Jan Björklund. Från fackligt håll tycker man förslaget är bra. Det underlättar för snabba stödinsatser. Bo Jansson är ordförande i Lärarnas riksförbund.

– Vi tycker det är bra med förenklingar kring detta för att det viktiga är att elever i behov av hjälp och stöd, snabbt får det. Det är viktigare än den byråkratiska processen kring det.

Men Socialdemokraterna kräver fler speciallärare. Att regeringens förslag skulle frigöra så mycket arbetstid för speciallärarna att det blir avsevärt mer tid över för elever med stort stödbehov tror inte Ibrahim Baylan på.

– Det är en from förhoppning från utbildningsministern, men vi har ju sett under 6-7 års tid att det blivit 12 500 färre lärartjänster i svensk skola.