Lärare sägs upp p.g.a renovering

Flera grundskolor i Västerås som har renoverats har fått så hög hyra efter renoveringen att de tvingats säga upp personal.
På Viksängskolan kommer tre lärare och två elevassistenter att försvinna på grund av att skolan just nu byggs om. Enligt rektor Monica Karlsson kommer det här att drabba de svagaste eleverna som behöver mycket stöd och hjälp. - Vi ska inte behöva välja mellan en bra miljö och tillräckligt antal lärare, säger Monica Karlsson till P 4 Västmanland. Kommunen tycker att skolorna ska spara på annat, men de rektorer P 4 Västmanland har pratat med säger att det är svårt. Det stora besparingarna gör skolorna genom att säga upp personal.