Diabetessjuk botad

För första gången har en svensk man botats från sin diabetes i ett projekt som leds från Akademiska sjukhuset. Insulinproducerande celler har transplanterats till mannen, vilket innebär att han har kunnat slänga insulinsprutorna, skriver Dagens Nyheter.
Det handlar om det som tidigare kallades ungdomsdiabetes som kräver dagliga doser av insulin. Förhoppningen är att denna diabetes typ 1 ska kunna botas helt om 10 år. Men bristen på organ kan begränsa verksamheten, eftersom det behövs mellan två och fyra donerade bukspottskörtlar för varje patient