Fällande dom om arbetsgivarens ansvar

10 min

I ett unikt mål om arbetsgivarens ansvar för en anställds självmord kom en fällande dom i dag. Det handlar om Lars Persson som tog sitt liv i juni 2010. Det skedde i samband med att han hotades med att bli avskedad från sin tjänst som socialsekreterare. Ni hör bland andra hans änka Maria Lundquist Persson och Tommy Iseskog, jurist och expert på arbetsrätt.