BUSTER hjälper barnen

Ett barn som har en förälder som drabbas av psykisk sjukdom riskerar att själv bli sjuk i framtiden. Men det finns hjälp att få för att förhindra det.
Hittills har psykosvården mest sett till den sjuka patienten, familjen har hamnat i skymundan, och många barn far illa. Men sedan 1998 finns Buster, vuxenpsykiatrins verksamhet för att ge barn till sjuka föräldrar svar på alla de frågor de har. Och barnen har många frågor, säger Carina Lindstrand, skötare i psykosvården. -Vi förklarar till exempel var schizofreni är, eller en psykos. Och förklarar varför mamma eller pappa gör på det ena eller andra sättet, säger hon. Även Frälsningsarmén i Jönköping har grupper för sådana här barn, för att de ska få svar och prata av sig. Carina Lindstrand tror att det är viktigt för barnen, och hoppas att man kan nå fler barn i framtiden. -Forskning visar att barn som får information och svar på sina frågor klarar sig bra i framtiden, säger hon. Vill du komma i kontakt med Buster så gör du det på 036-323035.)