"Beslutet var väntat"

Konkurrensverkets beslut att inte granska Västerås Flygplats´ affärer med flygbolaget Ryan Air var väntat, tycker kommunalrådet Åke Hillman.
- Det här är ett kvitto på att flygplatsbolaget är på rätt väg, säger Åke Hillman till P 4 Västmanland. Västerås Stad är huvudägare i Flygplatsen, som har sekretessbelagt avtalet med Ryan Air. Och avtalet kommer inte att bli offentligt, enligt Hillman. - Kommunen har rätt att driva konkurrensutsatt verksamhet, och det innebär att den här typen av avtal skyddas av den kommersiella sekretessen, säger Åke Hillman.