Ganda Wikipedia

Saknas: 1,7 miljoner lärare i världen

5:59 min

Gymnasieläraren Dan Frendin i Kalmar var den som drog igång Wikipediaprojektet i Uganda när hans elever Paulina och Caroline undrade hur de skulle kunna fortsätta verka för en hållbar utveckling i Afrika efter studenten. Dan pratade ihop sig med lärarkollegan Paul Kiguba i Uganda. Dan hade redan testat att låta eleverna skriva svenska Wikipedia-artiklar om hållbar utveckling istället för prov under ledstjärnan - ut med katedern och in med verkligheten.

Naturkunskapsläraren Dan Frendin har varit med förut i Klotet när eleverna gjorde radiodagböcker från sin resa till Uganda och Sydafrika 2012. Dan har dessutom medverkat i seminarier tillsammans med Klotet kring Radio som öppen lärresurs som han också skriver om  på sin blogg.

Han har länge använt hemsidor som läromedel på "Global profil"-kursen han håller istället för läroböcker som eleverna måste lämna ifrån sig efter kursens slut. Dan Frendin insåg snabbt att den första länken hans elever stötte på när de sökte på nätet om hållbar utveckling var Wikipedias artikel, så därför har han dragit igång en grupp med frivilliga i Sverige som nu skriver artiklar om ämnet med ett lättbegripligt och sakligt innehåll.

– Det här har potential att bli en ny folkbildningsrörelse för mänsklig överlevnad på jorden, anser Dan Frendin.

Dan Frendin är just nu på en Unesco-konferens om mobilt lärande i Paris. Bakgrunden till att FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur håller konferensen för tredje året i rad är att 61 miljoner barn globalt inte går i skolan och att det saknas 1,7 miljoner lärare. Det behövs sätt att nå ut med undervisning till fattiga byar på landsbygden som har svårt att locka lärare. Dan tror att distansundervisning med förinspelade lektioner via internet, men under ledning av vuxna även om de saknar formell lärarutbildning, kan vara ett sätt att möta bristen. 

Dan skriver så här på sin på sin blogg från konferensen.

"Om gårdagen var dagen då vi gläntade på dörren till vad mobilt lärande är och hur det kan gå till så var dagens genomgångar en exposé över möjligheterna och massor av exempel som jag aldrig hört talas om. 

Jag träffade Francesc Pedro och han berättade att detta var det tredje året i rad som UNESCO genomfört denna vecka för mobilt lärande. Första året kom det bara en liten grupp människor. Andra året omkring 80 personer och nu hundratals! Den stora sal vi samlades i under tisdagen var helt full!

Det land som verkar kommit längst med mobilt lärande är Filippinerna. Med deras över 7100 öar så är det inte så lätt för alla barn att ta sig till en skola. Genom ett projekt för mobilt lärande har de nått en miljon barn som hade väldigt svårt att komma till en skola. De kunde också fortsätta sin skolgång fortare efter orkanen än många andra i landet berättade Stephanie Orlino som arbetat med projektet .

Ett intressant projekt heter gesci som genomförts i Tanzania och Kenya där man genom ett projekt i mobilt lärande kunnat höja kunskaperna i naturvetenskap och matematik. 

I Thailand har man genomfört ett stort läsplatteprojekt där över två miljoner läsplattor delats ut till landets förstaklassare.

Commonwelth of Learning hade ett intressant projekt för den afrikanska landsbygden. Man hade en liten portabel server med utbildningsmaterial som var kopplad till en lite router. På så sätt kunde man distribuera läromaterial till alla elevers mobiltelefoner utan att behöva en internetuppkoppling! Projektet heter Aptus Classroom Without Walls.

Förutom dessa projekt presenterades projekt från Turkiet, Ghana, Nigeria, Mexico, Pakistan, Senegal, Kina, Singapore, USA, Costa Rica och Sydafrika. Det enda svenska projektet som presenterades var Emelie Öhrn från Ale kommun som berättade om sina erfarenheter av att kommunen infört 1-1 datorer i hela grundskolan. 

Det var väldigt intressant att se rektorn från Beijing Royal School tala sig varm för läsplattor och mobiler i skolan! De hade ökat läskunnighet och skrivförmågan i engelska tydligt efter att de haft sina mobila verktyg i mindre än ett år! Han sa också att de fått in mer kreativitet i skolan. 

Det enda projektet som berörde miljöfrågor tydligt var projektet "Planet earth - scientific independence for Africa"  från The Planet Earth Institute. Man visade hur man arbetade med en öppen lärresurs om gruvbrytning av kvicksilver. Den skulle visa gruvarbetarna hur man skyddade sig mot skador i arbetet."