Förslag: Slopa betygen i skolan

Härnösands kommun vill slopa betygen i grundskolan. Barn- och skolnämndens ordförande, Stig Nilsson (s), anser att betygen inte är en bra värdemätare på vad barnen presterar.
Han tror att en betygslös skola skulle göra att fler elever klarar skolan bättre, eftersom många då slipper stämpeln icke godkänd. En utredning ska presentera ett förslag om genomförande i höst, säger Stig Nilsson. Kommuner har rätt att slopa betygen, men hittills har bara en eller två kommuner i landet gjort det.