Waldorfgymnasium till hösten

Waldorfskolan i Uppsala har nu fått godkänt av Skolverket att starta ett nytt gymnasium. Redan till hösten kan det nya gymnasiet öppna i lokalerna ute i Håga by.
Så sent som för en månad sedan sa Skolverket nej till skolans ansökan. Därefter har Waldorfskolans gymnasiestiftelse kompletterat sin ansökan och enligt Märta Olofsson, undervisningsråd vid tillståndsenheten på Skolverket, har beslutet nu reviderats. Annica Lundgren är ordförande i gymnasiestiftelsen vid skolan. - Vi kunde inte Skolverkets språk. För oss är till exempel en högstadielärare vad en gymnasielärare är för Skolverket. Så nu kan vi deras språk och har också anspassat läroplanen en del, säger hon. På Waldorfskolans grundskola går i dag omkring 180 elever. Till hösten finns det 15 platser i gymnasieklassen. Fullt utbyggt ska Waldorfgymnasiet ha 75 elever.