Storsatsning på färre trafikdöda

Vägverket vill satsa hundratals miljoner på att minska trafikdödligheten från 80 till 50 personer per år.
Vägverket Region Mitt har djupstuderat de 317 dödsolyckor som skett i området mellan åren 1996 och år 2000. Och nu ska arbetet med att förbättra vägnätet anpassas efter resultatet av djupstudierna. De åtgärder som Vägverket planerar kommer att kosta många fler miljoner än vad som idag finns i kassan. Med den nuvarande ekonomin räcker pengarna bara de första åren sedan kommer det att krävas ytterligare 5-600 miljoner kronor. Och från regionalt håll arbetar man nu för att Generaldirektören för Vägverket i Sverige och regeringen ska skjuta till medel. Det rapporterar Sveriges radio Västernorrland.