Hans Jörgen Johansen på Landskrona Konsthall

2:04 min

Med hjälp av modeller i organiskt material som sedan lämnats till sina nedbrytningsprocesser och mögelangrepp, som sedan fotograferas av, skapar Hans Jörgen Johansen ödesmättade landskapsbilder. Eskil Krogh Larsson besökte Landskrona Konsthall för att se hur kulturen återigen förlorade i kampen mot naturen.

De öde, gråsvarta landskapen i Hans Jörgen Johansens bilder tycks oändliga, upplösta i disiga horisonter. Ibland kargt och härjat, som torra stäpplandskap och bistra isvidder. Ibland evigt upprepande, perfekta mönster i marken.

Men landskapen är inget annat än avfotograferade installationer byggda av organiska material - mjöl, fett, bröd och blod - där naturen fått ta över skapandeprocessen och långsamt, vecka efter vecka i Johansens studio, växa fram över modellerna. Och tittar man noga ser man: förruttnelsen, det söndertorkade, slöjan av vitt skirt mögel.

Det är emellanåt lätt att fastna i leken med blicken, som en slags "veckans bildgåta" där vi fnissar åt landformationen som visade sig vara ett mögligt kex. Men för den som söker sig vidare öppnar sig nya spår.

Mest spännande blir det när Johansen jobbar med mönster, logotyper och textil hämtade från den mer prestigefulla delen av modevärlden.

Med Guccis och Louis Vittons karraktäriska mönster som utgångspunkt skapar han landskap som för tankarna till gigantiska industrialiserade odlingslandskap,  monokulturer som sträcker sig längre än ögat når. Möglet lägger sig långsamt över, tränger in i och omsluter modehusens symboler.

Det är samma nerv som kittlas som i vår tids ruinromantik och fascination för förfall. Naturen som tar tillbaka från kulturen, en revansch över kulturen som förhävt sig: må det vara bruksorter och nedlagda fabriker som sjunker tillbaka in i vegetationen, eller prestigemärken och deras bräckliga loggor.

Inför möglet är vi alla lika.