Sjukdomar kan spridas från bin till vilda humlor

1:33 min

Nu kommer en ny förklaring till att antalet humlor i världen minskar. Enligt en ny brittisk studie som publiceras i Nature idag kan humlorna smittas av sjukdomar från honungsbin.

Det handlar bland annat om sjukdomen Deformed Wing Virus, som ger både bin och humlor deformerade vingar. Att humlor och honungsbin kan drabbas av samma sjukdomar visste man redan. Men det som brittiska forskare nu har kommit fram till, i en stor fältstudie, är att humlorna med största sannolikhet blir smittade av bina. 

Forskarna har nämligen sett att humlor och bin som bor i samma område, har väldigt likartade virusstammar, något som tyder på att de blivit smittade av varandra. Att det är just bin som smittar humlor och inte tvärtom, säger sig forskarna vara säkra på eftersom sjukdomen är mycket vanligare bland bin än bland humlor.

Studien är bara gjord i Storbritannien, där täta bisamhällen med mycket parasiter är vanligt, men eftersom biodling ser likadan ut på många håll i världen tror forskarna att detta kan vara ett globalt problem. Inte minst i och med att biodlare exporterar både bin och odlade humlor runt världen, och på så sätt kan sprida sjukdomarna.

Tidigare har vi rapporterat om att vilda pollinerare, som humlor, är viktigare än man trott för att få stora skördar av till exempel tomat och klöver. Och att det kan vara brist på både bin och humlor, vilket alltså kan vara ett stort problem.

Ingemar Fries är professor i biodling på Sveriges Lantbruksuniversitet. Han tycker att studien är intressant, men tror att faktorer som jordbruk, kemikalier och förändring utav landskapet kan vara ett större hot mot humlorna. Men även detta hot bör tas på allvar.

– Absolut, när det gäller biologiska system så kan ju väldigt små extra påfrestningar vara det som gör att systemet kollapsar, säger han.