Företag måste redovisa sjukfall

Företag som har sjuk personal ska kunna risas medan företag som har frisk personal ska kunna rosas. Det anser regeringen som vill ändra lagen så att företagen i sina årsredovisningar måste tala om hur mycket de anställda varit sjuka. Kommuner, landsting och myndigheter ska få samma skyldighet. (Ekot).
Att så många svenskar är hemma från arbetet för att de är sjuka är nu ett av regeringens stora problem. I den budget som kommer på måndag tvingas regeringen skjuta till två och en halv miljard extra för att klara kostnaderna. Årsredovisning Ett sätt att får ner utgifterna för sjukfrånvaro är att företagen i sina årsredovisningar tvingas tala om hur mycket de anställda varit sjuka, anser regeringen, som nu räknar med att ändra årsredovisningslagen, erfar Ekot. Tanken är att arbetsgivarna ska tvingas sköta personalens hälsa. För kommuner och statliga myndigheter har regeringen planerat andra lagändringar, men socialförsäkringsminister Ingela Thalén tror att de kommer att anpassa sig frivilligt. Hon räknar med att kommuner och myndigheter tar upp sjukfrånvaron redan i de verksamhetsberättelser som kommer efter årsskiftet. Att få fram nya bestämmelser för företagen kan ta längre tid. Ekonomiskt stöd Socialförsäkringsminister Ingela Thalén säger att hon också vill införa ett ekonomiskt stöd för företag som låter långtidssjukskrivna arbeta på prov under sex månader eller ett år för att komma tillbaka till arbetslivet. Tanken är att arbetsgivaren ska betala ut lön som vanligt, men i gengäld får arbetsgivaren den anställdes sjukersättning. På det sättet får arbetsgivaren igen det mesta av lönekostnaderna.