KO: Skärp lagar mot oseriösa företag

1:32 min

Konsumentombudsmannen har för svårt att agera mot företag som de anser bryter mot marknadsföringslagen. Dagens sanktionsmöjligheter räcker inte till och ett ärende kan ta flera år, säger konsumentombudsmannen Gunnar Larsson. I dag lämnar han in krav på översyn av lagstiftningen till regeringen.

– Det tar, tycker vi, alldeles för lång tid för att få ett förbud som verkligen gör skillnad för konsumenterna. Vi har många exempel där företag under många, många år kan hålla på med vilseledande marknadsföring utan att vi kan stoppa det.

Varje år anmäler omkring 6000 personer att de känt sig lurade av företag. Det kan handla om företag som marknadsför "gratis provpaket", men där kunder mot sin vilja blir abonnenter.

Enligt Gunnar Larsson har han svårt att agera. Lagen är begränsande och kräver att det aktuella företaget erkänner att de gör fel. Om de trots det fortsätter bryta mot marknadsföringlagen, eller om de inte alls håller med om att de gör fel måste ärendet till domstol.

– Det är en väldigt lång tidsaxel och om de inte skriver på ett sånt här föreläggande kan det ta flera år innan vi får saken prövad i domstol.

Och då kanske de hunnit lägga ner verksamheten?

– Ja, tyvärr finns det ju oseriösa näringsidkare som satt det här i system.

Men det är inte bara Konsumentverket och konsumentombudsmannen som efterlyser en mer effektiv lagstiftning. Enligt Gunnar Larsson uppmanar fler seriösa näringsidkare, som han säger, att driva ärenden för att minska problemet med företag som lurar kunderna. Och i dag lämnar alltså Gunnar Larssom över en skrivelse. Han säger att de gärna skulle vilja kunna agera snabbare.

– Det skulle underlätta för oss om det var vi på Konsumentverket, och jag som konsumentombudsman, som kan förbjuda viss marknadsföring och därefter får man pröva i domstol om vi gjort rätt.