Vill avskaffa vicerektorerna på Uppsala universitet

1:26 min

I dag kommer ledningskrisen vid Uppsala universitet att för första gången tas upp till diskussion i den samlade styrelsen för universitetet. Mötet kommer även diskutera ifall de tre vicerektorerna ska avskaffas.

I dag kommer ledamöterna att få en närmare presentation av det avgångskrav som rests mot rektorn Eva Åkesson av bland andra universitetets tre vicerektorer.

Inför mötet kommer nu också ett slags motförslag som går ut på att universitetet helt borde avskaffa de tre vicerektorstjänsterna.

Det är professorn i biomedicinsk etik Mats G Hansson som i ett brev till styrelsen har kommit med det förslaget.

– Jag har ingen uppfattning om hur skuld ska fördelas i de turer som varit, men för mig aktualiserar det här ett problem som jag har sett tidigare, nämligen att man har skapat en nivå med vicerektorer där varje vicerektor i praktiken blir ett slags rektor för sitt vetenskapsområde. Och jag kan tänka mig att det blir svårt inte bara för demokratin utan att det också blir ineffektivt, säger Mats G Hansson.

Mats G Hansson säger att han under en längre tid har tvivlat på vilken nytta de tre vicerektorerna gör.

Vicerektorerna är alltså en chefsnivå som finns mellan universitetets högsta ledning och ledningen för verksamheten ute på fakulteter och institutioner.

Men är det inte bra att det finns ett slags underrektor som försvarar sitt vetenskapsområde?

– Men vi har sen gammalt en sån tradition med dekaner och prefekter, och den organisationen har funkat tidigare. Sedan kan man inte låta bli att tänka att om du har ett ledargäng med vicerektorer som jobbar med varandra och lär känna varandra, så kan det som i det här fallet leda till nåt som, i varje fall om man ser det hela utifrån, har drag av palatsrevolution mot den högsta chefen.

– Och jag tycker man skulle titta på vad som är mest effektivt och se om det inte är dags att plocka bort den här mellannivån, säger Mats G Hansson.