Farligt med kemi på schemat

Kemisalarna på Tångaskolan i Falkenberg är inte helt säkra för eleverna. Det trots att skolan renoverades för två år sen.
Det är arbetsmiljöinspektionen i Göteborg som efter en rutinkontroll konstaterar att det finns vissa brister på skolan. Arbetsmiljöinspektör Urban Olsson säger till P4 radio Halland att exempelvis så kunde man på skolan inte svara på om ventilationen i kemisalarna var tillräcklig. Urban Olsson menar att det är tveksamt om skolan verkligen har gjort en riskbedömning i förhållande till den verksamhet som man bedriver i salarna. Salarna kommer nu att renoveras på nytt och bristerna ska vara åtgärdade innan i höst. Under tiden bristerna ses över blir det inga vanliga kemilektioner i salarna.