Frågor och svar om Borgs skattebesked

I dag presenterade finansminister Anders Borg sin nya prognos över det ekonomiska läget och aviserade flera besparingar. Ekots inrikeschef Fredrik Furtenbach svarar på tre frågor om dagens besked från Anders Borg. 

Vilket var det viktigaste beskedet från Borg i dag?

– Dels kom han med nya siffror på hur stort underskottet blir i de offentliga finanserna. Det blir ett kraftigt underskott nästa år på nästan 2 procent av BNP, det är 73 miljarder. Borg presenterade också nya besparingar, det mest kontroversiella är att regeringen vill sänka studiebidrag och istället göra det möjligt att låna mer pengar för studenterna. Det andra är att regeringen vill minska avdraget när privat pensionssparande för att sedan slopa det helt, säger Fredrik Furtenbach.

Varför kommer de här beskedet nu?

– Det pågår just nu ett spel mellan regeringen och oppositionen . Anders Borg är kallad till finansutskottet idag för att berätta hur ekonomin ser ut. Tolkningen måste vara att Alliansregeringen försöker vrida skattevapnet ur Socialdemokraternas händer. De vill inte att S ska kunna säga att regeringen sänker skatterna och försämrar välfärden. Borg och Reinfeldt vill att debatten ska handla om ekonomin, kanske det enda området där  regeringen har bättre förtroende. Dessutom är skolan glödhet i den politiska debatten och Alliansregeringen vill visa att den skaffar fram pengar som kan användas till skolan, säger Fredrik Furtenbach.

Hur kommer väljarna att reagera på dagens besked?

– Det är svårt att säga än så länge. Tidigare har Borg lagt fram okontroversiella skattehöjningar. I dag fyller han på med en del andra, för studenter och den som pensionsparar privat. De är sannolikt inte populära men det är för tidigt att säga hur det påverkar opinionen, säger Fredrik Furtenbach.