Kritik mot regeringens planer på slopat pensionsavdrag

1:20 min

Regeringens planer på att slopa skatteavdraget på pensionssparande får kritik. Mikael Nyman, chefredaktör på nyhetsbrevet Pensionsnyheterna, säger att särskilt kvinnor riskerar att drabbas.

– Kvinnorna är de flitigaste pensionsspararna i dag och det bygger på deras pension som annars blir lägre än männens beroende på att de har lägre lön än männen i arbetslivet och oftare arbetar deltid. När man tar bort en möjlighet som de har för att spara i kapp så kommer nog skillnaderna att dra isär ytterligare, säger Mikael Nyman.

Det blir mindre attraktivt att pensionsspara med regeringens förslag att ta bort avdragsrätten för privat pensionssparande. De borde göra att sparandet minskar, enligt Mikael Nyman.

Förutom de miljarder regeringen drar in på förändringen tycker Anders Borg att det är besvärligt att avdraget gynnar dem med högre inkomster. Här får han stöd från Pensionsmyndighetens expert.

Men Mattias Munter, pensionsekonom på försäkringsbolaget Skandia, tycker att signalen är fel.

– Vad Borg säger är att om vi fortsätter gynna pensionssparandet får människor för bra pensioner och kommer inte att jobba längre. Vi måste försämra pensionerna för att få folk att jobba längre, säger Mattias Munter.

Vad betyder det för Skandia som företag, ni säljer ju de här produkterna?

– Branschen har genom alla år anpassat sig till förändrade lagstiftningar kring skatter och sparande så det kommer vi att göra. Det viktiga här är att signavärdet riskerar att bli fel, att människor helt enkelt sparar mindre, säger Mattias Munter.