Resultat av medarbetarundersökningar används sällan

6:25 min

En stor andel svenska företag genomför medarbetarundersökningar, det vill säga skickar ut enkäter till de anställda för att få en bild av läget på arbetsplatsen ur medarbetarnas perspektiv. Men förvånansvärt få har en strategi för hur resultaten från medarbetarundersökningarna ska användas, enligt forskare vid Lunds universitet som just nu tittar på enkäterna. 

Hör en av forskarna, Peter Svensson som alltså just nu deltar i ett forskningsprojekt om undersökningarna. Hör också ett reportage av Parisa Khakeui.