Framtidens datorer tar genvägar

1:47 min

Framtidens datorer ska kunna göra vissa beräkningar som skulle ta tusentals år för en vanlig dator, men göra dem så mycket effektivare att det bara tar timmar eller minuter.

Kvantdatorer ska använda sig av själva fysiken i materians smådelar för att göra beräkningar.  Men det är långt kvar säger Erik Sjöqvist, professor i kvantinformationsteori vid Uppsala universitet

– Så här långt är det bara väldigt små kvantdatorer som man har lyckats konstruera. Så egentligen har man inte kommit till den nivån där man kan säga att man testar hur pass effektiv en kvantdator är jämfört med en klassisk dator, utan det är mer på en teoretisk nivå som man har uppnått det kan man säga.

När Erik Sjöqvist säger att dagens experimentella kvantdatorer är små så menar han att de inte kan hantera särskilt stora tal.

Informationen i datorer kodas i form av ettor och nollor - men i en kvantdator kallas de här informationsenheterna för kvantbitar, och de kan lagra både ett och noll samtidigt. Det är för att de utnyttjar kvantmekaniken, alltså de speciella egenheterna i materiens minsta delar.

Det finns några kända beräkningsproblem som kan lösas mycket effektivt genom att utnyttja att egenskaper i kvantvärlden liknar vågor, och att kvantbitarnas vågfunktioner kan bilda mönster som ger genvägar till lösningen.

I alla fall teoretiskt. Men för att visa att det funkar i verkligheten behöver forskarna kunna hantera fler än några enstaka kvantbitar.  Ett av problemen är att kvantbitarna tappar sina särskilda egenskaper om de påverkas på något sätt av omgivningen, så de måste hållas extremt isolerade och kalla.

Hur lång tid det tar innan vi får en kvantdator som faktiskt överträffar vanliga datorer är svårt att förutsäga. Men för forskarna är det vad de kan lära sig av att försöka som är det viktigaste.

– Dels lär man sig väldigt mycket om kvantmekaniken. Och det är väldigt viktigt att lära sig kontrollera kvantsystem. Det är viktigt för tillämpningar som att kunna mäta exakt, till exempel.

Reporter: Anna Davour