Fusk med farlig godstransport

De lastbilar som transporterar farligt gods saknar ofta varningsskyltar.
Uppskyltningen är en signal till räddningsledningen vid en olycka om vilka skyddsåtgärder som måste vidtas. Men polisens intryck är att det fuskas med den här informationen om lastens innehåll. Utsläppsolyckan vid Q8i Krokom i påsk kunde ha blivit förödande då Krokoms samhälle har vattenintag alldeles nedanför bensinmacken. Det säger Gunnar Bjelke Dahlén vid polisen i Östersund.