Fler gener bakom högt blodtryck hittade

0:35 min

Ett stort europeiskt forskningssamarbete, där bland annat svenska forskare medverkat, har hittat 11 nya gener som kopplas till ökad risk för högt blodtryck.

I studien har arvsmassan från 87 736 försökspersoner studerats och fynden kan öka förståelsen hur kroppen reglerar blodtrycket. Och på sikt kan den kunskapen leda till nya sätt att behandla och förebygga högt blodtryck, som orsakar ett stort antal sjukdoms- och dödsfall.

Regleringen av blodtrycket är komplex och förutom livsstilsfaktorer känner man sedan länge tillbaka till att det finns en stark ärftlighetsfaktor.

2011 publicerade Nature en av de första stora studierna där man letat efter specifika riskgener för högt blodtryck i hela människans arvsmassa. En av de svenska forskarna som medverkade i den är Peter Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds Universitet och överläkare i internmedicin, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han betonar att jakten på sjukdomsgener inte är så intressant för att förutspå risker hos enskilda individer, utan att utmaningen i första hand är att öka förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomen, för att sedan på lång sikt kunna angripa sjukdomarna.

– Ju mer man lär sig, desto bättre kan man lägga pusslet. Informationen är för svag för att förutsäga risk hos en enskild individ, som i någon slags kristallkula. Det allra viktigaste är att hitta mekanismerna. Den forskande läkemedelsindustrin har inte kommit fram till några riktigt stora genombrott för hjärt-kärlsljukdomarnas behandling, utan vi väntar på nya läkemedel. Så därför kan detta vara viktigt.