Fiskerättsägare vann i HD

Vattenfall tvingas nu betala miljonbelopp i skadestånd för förstört fiske längs Vindelälven.
En över 30 år gammal tvist mellan Vattenfall och fiskerättsägare längs Vindelälven har nu avgjorts i Högsta Domstolen, HD. Det handlar om skadeståndsskyldighet för förstört fisket och Vattenfall hade begärt att målet skulle preskriberas. Men HD slår nu fast att Miljödomstolens tidigare dom gäller. Vattenfall blir tvungna att betala ut mångmiljonbelopp till fiskerättsägare och för fiskevårdande åtgärder från kusten ända upp till Ammarnäs i fjällen.