Reflexen som minskar inflammation

2:00 min

Forskare har nu börjat inse hur nerver kan styra immunförsvaret. Det handlar om en särskild nerv som kan dämpa immunförsvaret, och som bär på en slags autoinflammatorisk reflex.

Vid en autoimmun sjukdom har immunförsvaret blivit överaktivt och angriper kroppen, som till exempel lederna vid ledgångsreumatism. 

Men det finns en nerv i kroppen som kan lugna ned immunförsvaret. Den heter vagusnerven. Den är  kroppens längsta nerv och går från hjärnan och ner till bland annat hjärtat, lungorna, magen, tarmarna och mjälten. Den har en lugnande effekt på inflammation, och kallas därför den antiinflammatoriska reflexen.

Tidigare har studier på möss visat attt immunförsvaret lugnas när vagusnerven stimuleras med elektriska impulser. De första försöken på människor har gett en liknande effekt. Men det är en liten försöksstudie på bara åtta personer, utan någon kontrollgrupp.

I försöket har personer i Bosnien, Kroatien och Holland med kraftig kronisk ledgångsreumatism fått en liten pacemaker inopererad i nacken. En minut om dagen stimulerades nerven via pacemakern. Efter drygt en månad upplevde sex av de åtta deltagarna att de hade blivit kraftigt förbättrade.

Resultaten är än så länge bara presenterade på en vetenskaplig konferens och inte granskade av andra forskare, och därför får man ta resultaten med försiktighet. Frågorna som forskarna måste utreda vidare är exakt på vilka patienter och på vilken typ av ledgångsreumatism som metoden kan fungera, och hur länge effekten håller i sig.

Metoden är billigare än andra behandlingar mot ledgångsreumatism och har enorm potential om den fungerar. Peder Olofsson är forskande läkare på Feinstein institut i New York.

- Kanske kan vi använde det här som en kompletterande behandling inom ledgångsreuamtism om några år, om det visar sig att de här uppföljande studierna utfaller väl. Och kanske kan vi utvidga det till andra inflammatoriska sjukdomstillstånd. Till exempel inflammatorisk tarmsjukdom finns på agendan för att behandla.

Referenser:
Frieda Koopman et al "Pilot Study of Stimulation of the Cholinergic Anti-inflammatory Pathway with an Implantable Vagus Nerve Stimulation Device in Patients with Rheumatoid Arthritis" ACR,  Washington Nov 2012

Ulf Andersson,  Kevin J. Tracey, "New Approach to Rheumatoid Arthritis: Treating Inflammation with Computerized Nerve Stimulation"  Cerebrum, March 2012