Kommuner i sopsamarbete

Kommunerna i Sjuhärad har nu långt framskridna planer på ett stort regionalt samarbete för att ta hand om alla sopor i Sjuhäradsbygden. Det kan innebära att Sobacken byggs ut och att anläggningen drivs som ett kommersiellt bolag.
Ett regionalt samarbete kring sophanteringen i Sjuhärad har varit på gång många gånger under de senaste 20 åren men aldrig så nära som det är just nu. För ett par veckor sedan träffades kommunalråden i Sjuhärad och då var intresset stort för ett samarbete. Redan om två veckor ska ett första preliminärt förslag som toppolitikerna ska ta ställning till vara klart. Om det här blir verklighet kommer Borås avfallsanläggning Sobacken bli gemensam sopanläggning för hela Sjuhäradsbygden. Dessutom kommer man att diskutera ett samarbete för att bränna sopor i den anläggning som Borås nu planerar. Hur anläggningen ska se ut är oklart, men den kan komma att bli betydligt större än den nuvarande. Och den nya anläggningen kan också drivas kommersiellt, antingen som ett privat eller ett regionalt ägt bolag.