Stöd för Halmstadfamiljen som lever under dödshot

1:44 min

Familjen Ahmads utvisning till hemlandet Jordanien har väckt stor uppmärksamhet den senaste veckan. En namninsamling till stöd för Halmstadfamiljen har hittills dragit in över 1.500 underskrifter.

Familjens juridiska ombud, Sture Tersaeus, säger att han fått in nya bevis om dödshot mot familjen i hemlandet.

Familjen Ahmad skulle utvisas i måndags men dök aldrig upp. Familjen har flera gånger fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och har heller inte fått sin önskan beviljad om att få utvisningen uppskjuten av Migrationsverket.

Orsaken är att det, enligt Migrationsverket, inte finns tillräcklig bevisning om att familjen riskerar att dödas, eller på annat sätt råka illa ut i sitt hemland Jordanien.

Sture Tersaeus säger att utvisningen är felaktig och att familjen riskerar att avrättas om den återvänder till hemlandet. Enligt advokaten eftersom mamman i familjen, Somaya, gift sig med Munir mot sin familjs vilja.

Redan när utvisningsbeskedet kom uppgav Tersaeus att bevis från Jordanien om att familjen riskerar att dödas i hemlandet var på väg in. Inte heller då valde Migrationsverket att skjuta upp utvisningen. Nu har bevisningen nått Tersaeus, som kommer att skicka materialet till Förvaltningsprocessenheten i Malmö.

Pappa Munir har sedan flera år varit fast anställd på en bilverkstad i Halmstad. Han har flera gånger ansökt om uppehållstillstånd och arbetstillstånd, men fått avslag.

Familjen Ahmad har bott i Sverige i drygt sju år och har barnen Youssef, som är fyra år och Mourad som är ett år. Parets tredje barn avled kort efter att familjen kom till Sverige 2007 och är nu begravt i Halmstad.

Det som talar emot familjen Ahmad är att pappa Munir angett falsk identitet för att skydda sin familj mot sin och Somayas släkt.