Smittade barn isoleras

Ytterligare fall med resistenta pneumokocker har påträffats på ett daghem i Karlskrona.
Tidigare hade man hittat ett fall med resistenta penumokocker på daghemmet. Av den anledningen lät man genomföra provtagningar på alla 30 barnen och hela personalen på dagiset. Allt i enlighet med de strikta rekommendationerna från Socialstyrelsen som landstinget i Blekinge lät införa i slutet av mars. Smittskyddsläkaren på Blekingesjukhuset Rickard Eitrem är inte oroad av de tre nya fallen. -Det är precis vad vi hade väntat oss, säger han.