Föräldrar kräver skolresurser

Föräldrar till barn på Fjärdingsskolan protesterar och har skickat en skrivelse med namnunderskrift till politikerna i Borås.
Protesten kommer sedan det visat sig att eleverna på Fjärdingsskolan fått betydligt sämre resultat på de nationella proven än elever på övriga skolor i Brämhults kommundel. Föräldrarna kräver att mer pengar ges till skolan. De flesta familjer som har sina barn på Fjärdingsskolan är invandrare. Många av barnen är otrygga och många har problem med språket. Klasserna är stökiga med ett ständigt byte av lärare. Och allt detta gör att undervisningen blir lidande. Därför krävs extra insatser för att barnen inte ska komma efter i sin utbildning, menar föräldrarna