Göteborgs kommun anmäld till DO

Två anmälningar om etnisk diskriminering har kommit in till diskrimineringsombudsmannen (DO). Det sedan kommunala arbetsgivare i Göteborg får 5 000 kronor extra om de anställer en vikarie med utomnordisk härkomst under friårsförsöket.
En av anmälarna frågar bland annat DO om det skulle det vara lagligt att en kommun eller annan ger 5 000 kronor för att man anställer en svensk samt om det är lagligt att göra så här. Bakgrund Det extra ekonomiska stödet tillkom efter en överenskommelse mellan kommunen och arbetsförmedlingen i Göteborg och syftar till att fler personer med invandrarbakgrund ska komma in i arbetslivet och att ge arbetet med att öka mångfalden en skjuts framåt.