De tar vara på specialkunskaper hos elever med Aspergers

10 min

På "IT-spåret" i Eksjö satsar man på att ta tillvara på de speciella förmågor som många med Aspergers syndrom har. Eleverna där har i de flesta fall misslyckats både i gymnasiet och på arbetsmarknaden, men här utbildas de till  IT specialister - och riktigt duktiga sådana - tack vare ett stort intresse, sin diagnos och rätt förutsättningar. Reportage av Sven Börjesson.

Samtal med Mats Jansson, ombudsman vid Autism och Aspergerförbundet som jobbar med  arbets- och sysselsättningsfrågor.