OS i Sotji

Oklarheter kring Bäckströms tester

5:10 min

Dopningsexperter hävdar att hans värden omöjligt kan härröra från en tablett med allergimedicin. Samtidigt råder förvirring kring enheterna nanogram och mikrogram.

Kan IOK ha gjort ett misstag?

Nicklas Bäckströms höga halt av pseudoefedrin i urinen förbryllar. Dopningsexperter hävdar att hans värden omöjligt kan härröra från bara en tablett med allergimedicin.

Men vilken enhet är det som gäller? Skillnaden mellan nanogram och mikrogram är 1 000 gånger. Mellan dopning och inte dopning.

SOK vill inte tro att någon blandat ihop enheterna.

Internationella ishockeyförbundets medicinskt ansvarige, kanadensaren Mark Aubry, talade under hela söndagens presskonferens om enheten nanogram per milliliter i urinen. Att gränsvärdet var 150 och att Bäckströms värde var 190.

Även den svenske läkaren Björn Waldebäck talade hela tiden om nanogram, inte mikrogram. IOK:s högst medicinske ansvarige, Arne Ljungqvist, talar också bara om nanogram som enhet.

Bäckströms prov sägs innehålla 190 mikrogram per milliliter, enligt det dokument som SOK har fått av Wada.

Men på söndagens presskonferens var den enhet som muntligen uttalades nanogram per milliliter.

Om det skett ett räknefel, om kommatecknet ska flyttas tre steg till vänster, skulle Nicklas Bäckström inte vara i närheten av att vara dopad.

Har det inte skett ett räknefel uppstår frågetecken kring hur många tabletter Nicklas Bäckström tagit.

Men, viktigt att poängtera, detta är just nu bara spekulationer.