Suezkanalen möjligt terroristmål i Egypten

11 min

Terrorattackerna avlöser varandra i Egypten. De flesta riktade mot polishögkvarter, men för en vecka sedan också mot en buss med sydkoreanska turister. Militanta grupper hotar att vidga sina mål från en snäv inriktning på polis och säkerhetstjänst till mål som allvarligt skadar landets ekonom, där turism och intäkterna från Suezkanalen hör till Egyptens viktigaste. Båda är ytterst sårbara. Och ett attentat mot Suezkanalen skulle påverka hela världsekonomin.

Reportage av vår korrespondent Cecilia Uddén som besökt Suezkanalmyndighetens kontrolltorn i Ismailiya vid Suezkanalen.