Månadens diktare februari: Jan Erik Vold

Jan Erik Vold född 1939

Jan Erik Vold debuterade som poet 1965 med samlingen mellom speil og speil. Sedan dess har han publicerat över 20 diktböcker på norska. Ändå utgör detta bara en mindre del av allt det som Vold har fått ur händerna. Han har gett ut nästan lika många skivor med inläsningar av dikter till acompanjemang av jazz-musik, den första redan 1969: Briskeby Blues.

Jan Erik Vold har också publicerat ett tiotal essäsamlingar, den första med det karaktäristiska namnet: Entusiastiske essays (1976).

Vold var, tillsammans med Dag Solstad och Espen Haavardsholm, en av dem som runt 1966 gjorde Profil till sin tids viktigaste norska litteraturtidskrift. Han blev också snart en av sin generations inflytelserikaste poeter. Detta både med sin egen poetiska praktik, där han strävat efter att bryta med poesins plikt att «å illustrere verden gjennom smukke bilder og blide rytmer» för att i stället vända dikten ut mot världen, bort från jaget och hitta det kon­kre­ta uttrycket i stället för det symboliska och metaforiska. Hans värlsbildande utgångspunkt framstår som en paradoxal balans mellan en beckettsk nihilism och ett djupt medmänskligt politiskt engagemang.
Som några av Volds litterära inspirationskällor kan nämnas de svenska fyrtitalisterna, japansk Haiku-poesi och amerikansk beat. Det sistnämnda hör också nära ihop med Volds långvariga och intensiva engagemang med jazz & poetry.

Till allt detta kommer hans mångtaliga översättningar främst av svängiga ameri­kaner som William Carlos Williams, Robert Creeley, Frank O’Hara och Bob Dylan, men också Tomas Tranströmers samlade dikter och dikter och pjäser av Samuel Becket. Då har vi ännu kommit fram till Volds många författarbiografier: Johan Borgen, Gunnel Hofmo, Olav H. hauge. Eller hans utgivarskap för Sverre Udnæs’ dramatik, Hofmos efterlämnade poesi, Ernest Orvils samlade dikter. Hit hör också utgivningen av den österrikisk-judiska flyktingen Ruth Maiers dag 2007. 

Kort sagt: Jan Erik Vold är en åstadkommare.  Fråga om han har gjort något så är svaret oftast JA. 

Har han skrivit om skridskoåkning och Älgen på den gamla norska 5-öringen? Ja.
Har han krävt att de norska olje-pengarna ska användas odelat till U-hjälp? Ja.
Är han besviken över den norska skridskosportens nuvarande belägenhet? Ja.
Har han gjort skivinspelningar med Chet Baker? Ja.
Är han utgivare av Cornelis Wreeswijks Skrifter (på svenska!)? Ja.

Har han varit beredd att ändra en ståndpunkt, om det varit nödvändigt? Nja, han har det senaste årtiondet gett ut ett par tre diktsamlingar en smula mindre avoga mot det centralpoetiska perspektivet än tidigare: 12 meditaioner och Drømmemakeren sa.                  

Av Jan Erik Vold finns på svenska:

            Ingentings bjällror 1980

            Entusiastiska essäer 1982

            Cirkel, cirkel 1986

            Sorgen, sången, vägen 1987

            En som hette Abel Ek 1988

            Skillingtryck 1995

            Tolv meditationer 2003

                                                                                                            G.S.