Turism

Nej till Örndalen

3:21 min

Mark- och miljödomstolen i Östersund säger nej till bygget av Örndalen i Härjedalen. Tidigare har länsstyrelsen gett dispens från artskyddsförordningen men den upphävs av domstolen.

Mark- och miljödomstolen anser att skyddet av kungsörnar går före bygget av en skidanläggning i Skorvdalen, öster om Björnrike i Härjedalen.

Det är företaget Örndalen AB som planerar en skidanläggning i området där det finns ett kungsörnsrevir med häckande kungsörnar.

Kungsörnar är skyddade enligt artskyddsförordningen och länsstyrelsen i Jämtland gav företaget dispens för att få bygga en turistanläggning i dalen.

Dispensen överklagades till mark- och miljödomstolen av både Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening.

Örndalenprojektet skulle fullt utbyggt omfatta 7 000 bäddar och kosta totalt två miljarder kronor att bygga.

Beslutet i mark- och miljödomstolen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt i Stockholm.