Större nätverk bakom fler organdonationer

2:09 min

Allt fler organdonatorer identifieras av sjukvården i landet.

På vissa håll handlade det om rekordmånga donatorer under 2013. Trots att bristen på donerade organ fortfarande är stor talar donationsansvariga inom vården om ett möjligt trendbrott.

Heidi Stensmyren är ordförande i Donationsrådet som lyder under Socialstyrelsen. Hon tror att en attitydförändring inom vården ligger bakom ökningen.

– Sannolikt beror ökningen på att man idag bedriver ett mer systematiskt arbete kring organdonation ute på sjukhusen. Det finns ett större nätverk och ett bättre kunskapsutbyte mellan enheter som arbetar med organdonation och frågan är levande på ett annat sätt inom hälso- och sjukvården, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Donationsrådet. 

Donationsansvariga säger att det kan ha skett ett trendbrott inom vården där ett aktivt arbete oftare inleds när en möjlig donator avlider på en intensivvårdsavdelning.

16-åriga Moa Nilsson från Hässleholm har haft sjukdomen cystisk fibros och vet vad en transplantation kan betyda. Sedan hon fick två nya lungor har hennes liv förändrats totalt.

– Innan jag fick nya lungor bestod mitt liv mest av sjukhusbesök. Jag hade rullstol, jag kunde inte gå långt så att röra sig med kompisar och gå på stan var inte möjligt. Jag kunde inte sova över för att jag hade syrgas. Och nu är allting av det bara borta. Jag hänger med vänner, jag sover över hos vänner, jag är i skolan framför allt. Och jag kan andas, jag kan leva mitt liv nu på ett sätt som jag aldrig kunnat någonsin.