Avgifter stoppar simundervisning

Flickor i Stenhagsskolan i Akalla får inte sin obligatoriska simundervisning. Anledningen är att Husbybadet nära Akalla höjt priset för simskola och Stenhagsskolan har därför inte råd med undervisningen.
Pojkarna i årskurs två fick lära sig simma i höstas. Den här terminen var det flickornas tur, men nu blir dom alltså utan simskola vilket inte är populärt bland flickorna. Politikerna i Stockholm stad har bestämt vad det ska kosta för en grupp på tolv elever och att en simlärare behövs per grupp. Men Husbybadet nära Akala har liksom och Tensta simhall infört två simlärare per tolv elever i stället för en. Motiveringen är att det krävs fler simlärare för att lära barn från invandrarrika skolor att simma än för andra barn. Men fler simlärare gör också att det blir dubbelt så dyrt. Vilket enligt Mats Hägglund som är lärare på Stenhagsskolan inte är förenligt med dom taxor som kommunen beslutat om. Och det höjda priset har lett till att barnen i Stenhagsskolorna nu inte får nån simundervisning alls Ansvariga på Husbybadet har inte velat kommentera situationen.