Stort sug efter stöd hos cancerdrabbade

12 min

En halländsk bok för cancerdrabbade och anhöriga som släpptes för tre veckor sedan och som distribueras med hjälp av Region Halland har blivit en stor succé.

– Responsen har överträffat våra förväntningar med råge. Den sprids och beställs överallt i hela landet, säger Patrik Göransson, psykolog på rehabiliteringskliniken vid Hallands sjukhus i Halmstad och initiativtagare till boken.

"Den ofrivillige resenären - en bok om din cancerresa" heter boken. 4000 exemplar av den har skickats ut, och dessutom finns den tillgänglig gratis och får spridas av alla på nätet.

Boken har kommit till med hjälp av personer som på olika sätt drabbats av cancer. Ursprunget är en australiensisk bok på samma tema, och cancerpatienter och anhöriga har fått tycka till om förlagan och komma med synpunkter på hur en svensk variant skulle kunna se ut och vad den skulle innehålla. Och tanken med boken är att ge både den som fått ett cancerbesked och familjen stöd och hjälp att till exempel kunna prata med varandra.

– Vi har mycket bra information inom cancervården, men den är väldigt splittrad. Vi ville samla informationen. Dessutom ville vi göra något för de som är närstående.

Varför är det så viktigt för närstående att få stöd?

– Vi vet att de närstående lider enormt mycket. En studie visar till exempel att partners till cancerpatienter också drabbas. De närstående har också rehabiliteringsbehov av psykisk, fysisk, social och existentiell karaktär, som kommer som en följd av cancersjukdomen, säger Patrik Göransson.