Pizzerior rengör dåligt

Många av Karlstads Pizzerior har dåliga rengöringsrutiner. Det visar en rapport från miljö- och hälsoskyddskontoret som under våren genomfört projektinriktad tillsyn mot pizzerior i Karlstad.
34 pizzerior i Karlstad fick påhälsning av miljö- och hälsoskyddskontoret som bland annat kontrollerade rengöring, handhygien, skyddskläder, temperaturer och avsvalningsrutiner. I de flesta fall fanns anmärkningar på lokalernas standard, eftersom många är slitna och behöver rustas upp - och det ställdes också krav på åtgärder. Vid rengöringskontrollen visade det sig att endast 39 procent av kontrollerade ytor och redskap var godtagbart rengjorda, 61 procent hade brister. När det gäller den viktiga handhygienen hade 62 % flytande tvål och pappershanddukar i anslutning till handtvätten, vilket miljö- och hälsoskyddskontoret kräver. Skyldigheten att använda skyddskläder och hårskydd följs inte heller. Endast nio procent av personalen hade både och. Livsmedelskontrollen visade inte på några otjänliga prover, men 21 procent fick betyget tjänligt med anmärkning. Det innebär att det inte är farligt att äta maten, men det kan vara olämpligt. Som avslutning skriver miljö- och häsoskyddskontoret att resultatet av de här kontrollerna visar att arbetet med rengöringsrutiner och personalhygienfrågor som gäller skyddskläder och handtvättmöjligheter, behöver följas upp. Liksom pizzeriornas egenkontroll.