Finnblicken

Sexolog: När vi har sex med varandra är vi ganska lika

8:00 min

Det går inte att dra likhetstecken mellan att komma från olika kulturer och ha problem i sovrummet. Den samhälleliga öppenheten speglar inte nödvändigtvis heller hur bekväma vi är i sovrummet, menar sexologen och psykoterapeuten Charlotte Makboul.

Interkulturella parrelationer och sexliv. Sexologen och psykoterapeuten Charlotte Makboul arbetar med sexterapi. Hon hjälper både par och enskilda när någonting känns svårt eller krångligt med sexualiteten. Kommunikation är alltid viktigt i det kroppsliga mötet mellan två personer, oavsett kulturell bakgrund, menar hon.

- Två personer som träffas blir ju alltid en kulturkrock eftersom man kommer från olika familjer. Även om man är från samma land och samma kultur kommer man från två olika familjekulturer.

Men i det kroppsliga mötet kan svårigheten att förstå varandra bli mer påtaglig om man dessutom kommer från olika länder och talar olika språk.

- Framförallt om man har olika känslomässiga språk och inte kan tala med varandra, då kan det bli svårt i relationen. Eftersom sex är ännu mer intimt och exponerande, är det då ännu viktigare att kunna kommunicera med varandra, betonar hon.

I interkulturella parförhållanden blir det lätt kulturkrockar i sängkammaren om parterna har skilda erfarenheter i sättet att närma sig varandra. Charlotte Makboul säger att det finns stora skillnader mellan olika länder i hur man släpper in andra människor i sin egen familj. I Sverige är man mer individualistisk jämfört med länder där familjen står i fokus. Det i sin tur påverkar hur man lär sig att släppa in andra människor och formar därmed även sexualiteten, menar hon.

- Men jag tror i och för sig att när folk väl kommer till att börja ha sex med varandra, så är vi ganska lika, säger hon och skrattar.

”Samhällets öppenhet speglar inte hur bekvämt det är i sovrummet”

Enligt Charlotte Makboul behöver inte det tryck som är på samhället och sexualiteten nödvändigtvis följa med in i sovrummet.

- I länder där kvinnan kanske till och med inte kan visa sig ute, kan hon väl inne i sängkammaren vara som vilken kvinna som helst.

- Sverige är känt för att det är så öppet och vi har sexualundervisning och så vidare. Ändå är det ju väldigt många som tycker att det är oerhört pinsamt och skamligt med sex i Sverige. Jag menar, den samhälleliga öppenheten och hur den ser ut behöver inte spegla hur bekvämt det sedan är i sovrummet.

Det handlar alltså mer om individer än kulturen? 

- Ja, det tror jag. Mer om individen och vad man har lärt sig kring hur man kan visa upp sig för andra människor. Samhället kan inte säga till någon att du ska inte vara blyg eller skämmas för din kropp. Det är någonting man får med sig hemifrån.

I sovrummet är vi inte jämställda

Sverige och Finland betraktas som länder där jämställdheten är hög, men när det gäller sexualitet är vi inte jämställda, menar sexologen Charlotte Makboul. Det råder fortfarande uppfattningar om att det är mannens uppgift att ta initiativ till sex och det är tabulagt för en kvinna att ha mycket sexlust eller en man att ha lite sexlust.

- Som jag upplever det så är det lika många män som söker hjälp hos mig för dålig sexlust som kvinnor. Och det syns ju verkligen inte i filmer eller i media. Det är så tabu. Män vågar inte säga till kollegor eller vänner ’jag har dålig sexlust'.

Varför är det så?

- Jag upplever att sexualiteten är mer påverkad av hur vi är inlärda att vara tillsammans med andra människor i närhet. Det lär man sig av de som är nära i uppväxten: familj, föräldrar, syskon och nära vänner. Vi lär oss inte det av vad regeringen och riksdagen beslutar kring olika jämställdhetslagar.

- Man lär sig inte att ha sex direkt av sina föräldrar, men man lär sig att vara trygg med sina önskemål, intimitetsbehov och hur man vågar visa upp sig. Även om det har gått snabbt i Sverige med jämställdhet, så är vi fortfarande så påverkade av mormor, farmor, farfar, och farfarsfar. Mönstren av att vara nära varandra sitter hårt.