Kaliber granskar förvaltare

Martin förlorade rätten att bestämma över sitt liv - tog 15 år att bli fri

Kaliber på söndag om hur det kan gå till när en människa förlorar rätten att bestämma över sitt eget liv.

Martin blev satt under förvaltare utan att förstå varför. Det tog 15 år innan han blev fri att bestämma själv igen.

Lagen om godmanskap och förvaltarskap är en lag som är till för samhällets allra svagaste, men som också är ett av de största ingrepp samhället kan göra i en enskild människans liv. Kaliber på söndag om hur rättssäkerheten kan se ut om du blir satt under förvaltare.