Arbetslivet

Även vuxna mobbas på nätet

5:01 min

Mobbning på nätet, s k cybermobbning, brukar oftast kopplas till barn och ungdomar. Få studier har fokuserat på cybermobbning bland vuxna i arbetslivet. En av dem pågår just nu på Malmö högskola.

– Vi vill se hur vanligt det är och hur det tar sig uttryck, vilka digitala medier som används och vilka konsekvenser det här får för individen och organisationen, säger Sandra Jönsson, forskare på Malmö Högskola.

Runt 40 procent har upplevt mobbing på jobbet enligt en studie som publicerades i Dagens Nyheter, för ett tag sedan. Då handlar det om kränkande särbehandling, osynliggörande och utfrysning men också hånfulla kommentarer och att det pratats bakom ryggen på den som drabbas. 

När det gäller mobbing på nätet kan den bli mycket mer sublim.

– Det kan handla om att man inte får vissa utskick eller att man manipulerar och vidarebefodrar e-post till personer som inte ska få kännedom om innehållet och på så vis hamnar den som drabbas i dålig dager, berättar Sandra Jönsson.

Även nätmobbing kan vara explicit och väldigt tydlig.

– Man går in och uttrycker missnöje eller skriver syrliga kommentarer på exempelvis Facebook och att det upprepas hela tiden, säger Sandra Jönsson.

En del av forskningsprojektet handlar om ta reda på varför nätmobbing uppstår men också att se om det finns några skillnader mellan nätmobbing och vanlig mobbing.

– Det som skiljer är ju att man inte ser reaktionen på den som drabbas, sånt som kan förstärka ett sånt här beteende.

Projektet har pågått i ett år och ska pågå i ytterligare tre år men redan nu har forskarna sett att det förekommer och att det är svårt att värja sig.

– Det finns väldigt få saker man kan göra för att komma undan, säger Sandra Jönsson.

Vad tror du krävs för att det skulle fungera?
– För det första måste man förstå att det förekommer och att man skapar policys och rutiner för att skydda sina anställda, säger hon.