Fjelkner kan ge lärare mer befogenheter

1:44 min

Metta Fjelkner fick i dag regeringens uppdrag att utreda hur det ska bli mer ordning och reda i skolan. Hon vill se om lärarna använder de befogenheter de har och föreslå nya befogenheter om hon tycker att det behövs.

Hon är inte riktigt säker på om det tidigare ordförandejobbet i Lärarnas Riksförbunds är till så stor nytta i det här uppdraget.

– Jag vet inte om det spelar så stor roll, men jag har ju naturligtvis mycket kontakt med lärare, och har alla möjligheter att lyssna på lärare, elever och skolledare. Men framförallt vill jag lyfta fram att jag själv är lärare. Jag har arbetat på högstadiet i 20 år och har verkligen tillämpat olika regler i klassrumssituationer, säger hon. 

Utbildningsminister Jan Björklund spred nyheten om utredningen om ordning och reda, redan inför riksdagsdebatten om de fallande svenska skolresultaten efter den internationella PISA-rapporten.

I dag fick vi veta vem som ska utreda ordning och redafrågorna. Som handlar om allt ifrån bråk och stök i en del klassrum till PISA:s uppgifter om att svenska elever skolkar mer från enstaka lektioner än OECD-snittet. Sena ankomster är också vanligare i Sverige än i andra OECD-länder.

Metta Fjelkner ska både se om lärarna använder de befogenheter de har. Till exempel att visa ut elever från klassrummet eller beordra kvarsittning. Och föreslå nya befogenheter för lärarna, om hon tycker att det behövs.

Hon tvekar lite på frågan om hon själv beordrat kvarsittning någon gång under sin tid som lärare.

– Det har jag nog gjort, men inte så frekvent.